X-Rite photo
Follow Us:
Blog
YouTube
facebook
twitter
Instagram
LinkedInSign Up   |    My X-Rite   

 

Piotr Piątek

When did you first understand the importance of color to the photographic process?
When I was already a Professional. While taking photos for my clients, I was looking for a way to improve my skills - to increase efficiency and to get more repeatability of the final effects of my work. Additionally the extra help with the colour management was the system created by X-rite.

Kiedy pierwszy raz zrozumiałeś znaczenie zarządzania barwą w fotografii?
Już będąc profesjonalnym fotografikiem i realizując zlecenia dla moich klientów szukałem usprawnienia przepływu pracy oraz większej powtarzalności wyników. Bardzo dużym usprawnieniem było zgłębienie i stosowanie podstaw zarządzania kolorów w systemie stworzonym przez X-Rite.

What is the most important aspect of color management that an aspiring photographer should know?
Usually photographers who are just on the beginning of their professional careers don’t think much about colour management. For them being a good photographer means to have a professional camera (the more megapixels the better). Later on they realise that it’s not a clue and aren’t satisfied with the results of their work, sometimes are even frustrated that the print they get is something completely different than the idea of the photo they had before. For that reasons in everyday life and on photography courses that I lead I always emphasis the colour management system (camera – monitor – print) as an important or even crucial aspect of the professional photography.

Jaki jest najważniejszy aspekt kontroli koloru, który początkujący fotograf powinien wiedzieć?
Często początkujący fotografowie pomijają aspekt zarządzania kolorem w fotografii.
Bardzo często uważają, że by być dobrym fotografikiem, wystarczy posiadać dobry aparat z dużą ilością megapikseli, itd. Później jednak nie są zadowoleni z efektu swojej pracy, a po wykonaniu odbitek ich są sfrustrowani tym, że efekt końcowy jest inny z wyobrażeniem tego co chcieli stworzyć. Podczas moich szkoleń z fotografii zawsze podkreślam jak ważną rzeczą dla fotografa jest świadomość istnienia systemu zarządzania kolorem (aparat – monitor – druk) wraz z jego praktycznym stosowaniem.

Give an example of the ways in which a solid knowledge of color management (or an accurate color environment) helped you – on a project? In a consultancy situation?
While I was implementing a photo project that was a part of campaign for a clothes brand, a client had reservations about the shades of clothes in the photos chosen to a printed catalogue. My experience and knowledge about colour management helped me to show him that the problem laid in the quality of the low-cost monitors he used in his office. We overcame the crisis and I - as a photographer - improved my professional position.

Podaj przykład, w którym solidna znajomość zarządzania barwą (oraz zasad kontroli barwy w fotografii) pomogła Ci w pracy nad projektem lub podczas konsultacji?
Gdy realizowałem zdjęcia dla potrzeb kampanii marki odzieżowej, zlecający miał duże zastrzeżenia do odcieni kolorów ubrań na zdjęciach jakie były wybierane do drukowanego katalogu. Powód: Zlecający korzystał z tanich wyświetlaczy biurowych, które nie pozwalają na ocenę wyświetlanych zdjęć. Dzięki mojej wiedzy z zakresu zarządzania kolorem, potrafiłem zażegnać kryzys, a tym samym wzmocniłem postrzeganie mojej firmy jako profesjonalnej w oczach klienta.


Why are you committed to using X-Rite products?
The X-rite allows comprehensive colour management. Products such as the ColorChecker Passport, i1Display Pro are very helpful in my every day work. They are popular worldwide – that is their big advantage. Many companies use them and/or produce software for them – that simplify the work. A good examples are plugins that I use e.g. in Adobe Lightroom.

Czemu zdecydowałeś się na korzystanie z produktów X-Rite?
System X-Rite pozwala na kompleksowe zarządzanie barwą. Produkty takie jak ColorChecker Passport, i1Display Pro na co dzień pomagają mi w pracy. Bardzo dużym plusem jest popularność tych rozwiązań w świecie. Wiele innych firm korzysta z tego standardu jak również produkuje oprogramowania wspomagające i upraszczające codzienną pracę fotografa. Dobrym przykładem są tutaj pluginy, z których korzystam przy pracy np. w programie Adobe Lightroom.

How important are the latest color management tools in today’s industry?  Why?
They are very important. Work efficiency, a variety of used instruments and tools help to control the whole process. An important part of it is as it was said before repeatability of the final results.

Jak ważne są najnowsze narzędzia do zarządzania kolorami w dzisiejszych czasach? Uzasadnij.
Są bardzo ważne. Szybkość pracy, użycie wielu różnych instrumentów i narzędzi pomaga zapanować nad całym procesem produkcyjnym. Istotnym elementem jest tutaj powtarzalność wyników.

What does the (near) future hold for the photo industry, in your opinion? Do you think color management will be more or less important – why?
The development of digital technology is still happening. New tools are created every day but in the same time the rapid development of photography technology and other connected media such as video, animation melting all together bring a space for new challenges.

Co czeka twoim zdaniem branżę fotograficzną w najbliższej przyszłości? Czy uważasz, że zarządzanie kolorami będzie bardziej lub mniej ważne – dlaczego?
Rozwój technologii cyfrowej wciąż trwa. Z jednej strony powstają bardzo wydajne narzędzia pomagające w zarządzaniu kolorem. Z drugiej jednak strony szybki rozwój technologii obrazowania oraz wzajemne i ciągłe przenikanie się z innym elementami medialnymi (video, animacja) sprawia, iż zarządzanie kolorem wciąż stoi przed nowymi wyzwaniami.

How is color management related to your artistic process?
For me these two elements are inseparable. Colour management is a crucial thing for my work –  and still – it’s a base for my research of perfect colour in photography.

Jak zarządzanie barwą związane jest z Twoim procesem artystycznym?
Dla mnie to elementy nierozłączne. Zarządzanie kolorem w moim warsztacie to podstawa i pierwszy etap do dalszych poszukiwań doskonałego koloru w moich pracach.


Do you see color management as an advantage for saving money?
Of course I do. It significantly reduce the work time – we can save a lot of time from the first to the final stage of image preparation.

Czy postrzegasz zarządzanie barwą jako coś co pozwala na oszczędności?
Oczywiście. Zabiegi te istotnie skracają czas realizacji zlecenia. Szczególnie pozwalają zaoszczędzić wiele czasu w początkowym etapie przygotowywania zdjęć, a także w końcowym etapie – oddając materiał klientowi lub do drukarni.